Anaokulu & İlkokul

Robotik ve Kodlama

Anaokulu düzeyinde 4-6 yaş arası çocuklarımıza haftada 1 saat, ayda toplam 4 saat olmak üzere Robotik ve Kodlama eğitimi vermekteyiz. Yıllık planlarımız Ekim ayı itibariyle başlayıp Mayıs ayının son haftasında tamamlanmaktadır. Eğitimlerimiz, yıllık yaklaşık 32 saatlik dersi kapsamaktadır. 1 saatlik ders süresi boyunca sınıflarımız maksimum 10 öğrenci ve 2 öğrenciye bir set bir tablet olmak şartı ile yapılmaktadır. 

depositphotos_284776312-stock-illustrati

Robotik

Öğrencilerimiz Eğitim-Öğretim yılı boyunca günlük hayatta kullandığımız teknolojik araçların robotlarını yapıyor. Bu robotların çalışma mantıklarını bilim ve matematikle öğrencilerimize aktarıyoruz. Anaokulu düzeyindeki öğrencilerimiz okuma ve yazma bilmeden tabletler üzerindeki uygulamamızdan robotlarını tasarlayabiliyor.

programmer-coding-on-laptop-computer-260

Kodlama

Öğrencilerimize bir problemin çözümünde algoritma geliştirmeyi ve robotların çalışma şekillerine göre onların kodlamalarını öğretmekteyiz. Geleceğin dili kodlamada çocuklarımıza ana kavramları, onların hazırbulunuşluluk düzeylerine göre vermekteyiz.

STEM 

Stem etkinlikleri adı altında kendi tasarladığımız ve farklı setlerimizle beraber eğitim vermekteyiz. Öğrenciler hem bilim alanında bazı kanunları öğrenmekte hem de matematik alanında gelişimler göstermektedir. Bu alandaki nihai hedefimiz öğrencilerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi disiplinlerdeki temel düzeyini arttırarak ve günlük hayattaki problemlerine yaratıcı çözümler bulmasına olanak sağlamaktır.

ALGORİTMA

Algoritma bir problemin çözümündeki işlem basamaklarına denir. Bu problemler sadece sanal ortamlarda değil günlük hayatta karşımıza çıkan problemler de olabilir.  Öğrencilerimize bu alanda kodlamayla beraber aşamalı bir şekilde problemlere çözüm odaklı bakabilmelerini hedeflemekteyiz.