KİDSCODEROBOT KİMDİR?

robot-icon-vector-8_edited_edited.png

Biz KidsCodeRobot olarak alanında uzman pedagojik formasyonunu bitirmiş bilgisayar öğretmenleri ile çalışmaktayız. Bilmenin, öğretmek olmadığı bilinci ile çocuklarımızın hazır bulunuşluluk düzeyleri ve yaş gibi kriterlerine göre hazırlanan bir müfredatla eğitim vermekteyiz.

Uluslararası düzey de geçerliliği olan robot setleri ile çocukların mekanik aşamalarda tasarlamasını, elektronik aşamalarda ise tasarlanan robotların kontrollerini tablet üzerinden sağlamaktayız. Çoçuklarımızın hem bu yönde psikomotor becerilerinin gelişimini hem de problem çözme ve algoritmik becerilerinin gelişimini sağlamaktayız.

Birlikte Kodluyor ve Geleceğe Yön Veriyoruz!

harddisk-external-hardware-storage-techo